Huisregels:

 • Electric Fireworks behoudt zich het recht om iemand te allen tijde de toegang tot het evenement te ontzeggen.
 • Electric Fireworks behoudt zich het recht om het evenementenbeleid te allen tijde aan te passen.
 • Het bezoeken van het evenement is volledig op eigen risico.
 • Electric Fireworks is voor alle leeftijden toegankelijk. De COVID-19 risicogroep die het evenement bezoekt doet dit geheel op eigen risico.
 • Electric Fireworks behoudt zich het recht om bezoekers op de locatie van het evenement te registreren op zowel beeld- als geluidsdragers. Deze opnames kunnen door de organisatie gebruikt worden, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of andere zaken) verschuldigd is aan de desbetreffendebezoekers.
 • Het Museumplein en de direct aanliggende straten vallen onder het evenementen terrein, hier dienen instructies van beveiliging en crew ten alle tijden te worden gevolgd.
 • Bezoekers van Electric Fireworks dienen akkoord te gaan met visitatie op het terrein, indien verzocht.
 • Het mindervalide dek is gereserveerd, men kan een mail sturen naar info@electricfireworks.nl als je hier gebruik van wilt maken, dan krijg je alle benodigde informatie opgestuurd.
 • Er moet voldaan worden aan de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig legitimatiebewijs.
 • Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen naar Electric Fireworks.
 • Net als in de rest van de stad is het verboden om op het Museumplein vuurwerk af te steken.
 • Electric Fireworks heeft een zero-tolerance drugsbeleid. Drugs zijn verboden. Dit geldt zowel voor eigen gebruikals voor de verkoop.
 • Het bezit en/of gebruik van lachgas/stikstof(mon)oxide is strikt verboden tijdens dit evenement.
 • Wapens zijn ten strengste verboden. Wees verstandig en laat alle voorwerpen thuis die gezien kunnen worden als wapens. Voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden, worden in beslag genomen.
 • Het is verboden om commerciële activiteiten uit te oefenen op en rondom de locatie.
 • Electric Fireworks is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bezittingen of letsel en/of lichamelijke gesteldheid van de bezoekers.
 • Het gaat om een lichtshow waar ook gebruik wordt gemaakt van lichtflitsen en flikkerende lampen. Wanneer je gevoelig bent voor epilepsie raden wij het af om naar het museumplein te komen.
 • Op en rondom de locatie wordt streng gecontroleerd op ongeregeldheden. Personen die zich op welke manier dan ook misdragen worden onmiddellijk van het terrein verwijderd.
 • Electric Fireworks is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.
 • Tijdens de show van Electric Fireworks kan er hard geluid geproduceerd worden. Om deze reden wordt er bij elke toiletgroep en de EHBO gratis gehoorbescherming aangeboden. Electric Fireworks is niet aansprakelijkvoor eventuele gehoorbeschadiging.
 • Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Bij het betreden van het terrein ga je hiermee akkoord, wanneer je hier niet aan mee wilt werken wordt je vriendelijk verzocht de omgeving van het Museumplein te verlaten.
 • Electric Fireworks heeft een duurzaam streven. Bezoekers wordt dan ook gevraagd om afval zoveel mogelijk te scheiden.
 • In verband met de veiligheid zijn glaswerk en kratten bier in geen enkele vorm toegestaan op het evenemententerrein.
 • In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.
Video afspelen

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Laat deze dan hier achter, wij proberen zo snel mogelijk te reageren.

PERS

Electric Fireworks nodigt pers graag uit om tijdens de opbouw en shows aanwezig te zijn.

Stuur s.v.p. voor 30 december 10 uur de aanvraag naar pers@electricfireworks.nl.

Vermeld het medium waarvoor je werkt en de manier waarop je aandacht aan Electric Fireworks wenst te geven.

Het indienen van een aanvraag geeft geen garantie op accreditatie. Als je accreditatieverzoek wordt goedgekeurd, ontvang je een officiële bevestiging.

We zullen alle vragen zo snel mogelijk in behandeling nemen.